RIDS

Publikációk

Márványkövi Ferenc – Melles Katalin – Rácz József (2006): A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten. Addiktológia, 2006. V. évfolyam, 4. szám. pp.319-341.

Márványkövi Ferenc – Melles Katalin – Rácz József (2006): Szex és drog: intravénás droghasználók kockázat észlelése és viselkedési mintáinak összefüggései. Psychiatrica Hungarica. XXI. évf. 2006/3. pp.241-255.

Márványkövi Ferenc és Rácz József (2005): Alacsony-küszöbű, droghasználókat ellátó szolgáltatások jellemzői Magyarországon, 2004-ben. Addiktológia, 2005. 3. szám. pp.285-313.

Márványkövi Ferenc - Rácz József (2005): Alacsony-küszöbű, droghasználókat ellátó szolgáltatások jellemzői Magyarországon, 2004-ben. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, 2005. pp.27-29, 112-113.

Csák Róbert - Forstner Máté - Márványkövi Ferenc - Rácz József (2005): Kvalitatív panelvizsgálat a budapesti elektronikus zenei partiélet szereplői, valamint a drogpolitika megvalósítói körében. Kézirat. GYISM KAB KT-04
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=908