RIDS

Rólunk

Bemutatkozunk


A Drogtanulmányok Kutatóközpontja (2012 nyarától Program Értékelési és Kutatásmódszertani Intézet) 2004-ben jött létre az ELTE Társadalomtudományi Karán, elsõsorban avval a céllal, hogy az illegális szerhasználattal, illetve szerhasználókkal kapcsolatos magyarországi kutatásokat végezzen. A későbbiek folyamán az intézet tovább bővítette kutatási profilját: egy hazai és egy nemzetközi pályázati program keretében a marginalizált helyzetben lévõ fiatalokkal és rétegekkel kapcsolatos kutatási projektekbe kapcsolódott be. Utóbbit az EU 6. keretprogram keretében valósult meg egy amszterdami székhelyû non-profit szervezet koordinálásával (www.correlation-net.org). Az intézet túlnyomórészt minisztériumok, illetve minisztériumok háttérintézményei által meghirdetett pályázatokból biztosított forrást magyarországi kutatásaira.

2008-ban a kutatási központ kikerült az ELTE szárnyai alól, és innentől kezdve független kutatóintézetként folytatta munkáját. Az intézet által végzett kutatások tágabb értelemben az egészségszociológia területére kezdtek fókuszálni, amely során már nem csak az illegális szerhasználat jelent meg mint kutatási téma, hanem a hazai ellátórendszerrel, helyi szükséglet felmérésekkel kapcsolatos projektek is.

Mindeközben a kutatási programok között egyre nagyobb hangsúly került az egészségszociológia területére irányuló program és projekt monitorozásokra, hatásvizsgálatokra, illetve projekt értékelésekre, evaluálásokra is. Ezek közül az egyik legjelentősebb a 2011 – 2012 folyamán végzett külső projekt értékelési feladat volt, amely során egy, az EU 7. keretprogram részeként megvalósuló, a biztonságos és egészségtudatos szórakozás-t elősegítő projekt eredményességének a viszgálata volt a fő feladat (club-health.eu)

A kutatási team tagjai mindemellett tanácsadásban, képzésekben, előadások tartásában is aktív szerepet vállalnak.